Wednesday, December 9, 2009

Decât nişte ştiriGazeta română.com. Un ziar online pentru ne-români. Sau pentru ignoranţii într-ale gramaticii limbii române.

Contestarea i-ar putea oferi... Mă îndoiesc că va dura...

2 erori flagrante în 4 rânduri. Şi nu mai scotocesc mai mult prin pseudo-site-ul acesta că mi se frânge biata limbă română-n gură de necaz!

No comments:

Post a Comment

Stop joc

După aproape 10 ani de Blogspot, mă opresc aici.